Polityka prywatności | Oliwia Kłonowska

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez stronę oliwiaklonowska.pl.

1. Informacje ogólne

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”), niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookies przez Oliwia Kłonowska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8971928074 REGON: 526546625 (dalej jako ,,Administrator”).

2.  Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania ze strony internetowej www.oliwiaklonowska.pl (“Serwis”), a także usług i produktów Administratora.

Kontakt z Administratorem jest możliwy elektronicznie − poprzez adres kontakt@oliwiaklonowska.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.oliwiaklonowska.pl/kontakt.

2. Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
 1. Serwis/sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.oliwiaklonowska.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość (blog; sklep online), kontaktować się z administratorem danych (formularze), składać zamówienia na produkty i usługi (sklep online), zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter), dokonać subskrypcji innych platform prowadzonych przez administratora danych.
 2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: właściciela strony internetowej oliwiaklonowska.pl Oliwię Kłonowską prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą we Wrocławiu NIP: 8971928074, REGON: 526546625 ; e-mail: kontakt@oliwiaklonowska.pl.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i korzysta z usług i produktów dostępnych w Serwisie/Sklepie.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
 2. umożliwienia logowania do Serwisu,
 3. realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
 4. komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
 5. wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
 6. prowadzenia systemu komentarzy,
 7. świadczenia usług społecznościowych,
 8. promocji oferty Administratora,
 9. marketingu, remarketingu, afiliacji,
 10. personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
 11. działań analitycznych i statystycznych,
 12. windykacji należności,
 13. ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

4. Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą tj. poprzez:
  1. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
  1. wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  1. wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online,
  1. podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
  1. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub zgłoszeń/korzystania z usług i produktów w ramach innych platform działania Administratora (instagram/Facebook,TikTok,YouTube)

5. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania);
 • Dane dotyczące transakcji (numer rachunku bankowego, dane karty płatniczej);
 • Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (adres IP, dane dotyczące przeglądarki internetowej, czas korzystania ze strony, historia przeglądanych stron).
 • Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 • Informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 • Informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 • Wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

6. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 • administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 • personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 • wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 • przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 • wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 • wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 • przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
 • dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 •  zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
 • innych zastosowań.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

7. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

8. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres kontakt@oliwiaklonowska.pl
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni opublikowania ich na stronie Serwisu/Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.
Koszyk
Shop cart Twój koszyk jest pusty