Szkolenia i warsztaty | Oliwia Kłonowska

Szkolenia i warsztaty

Do osiągania najlepszych wyników każdy z nas potrzebuje odpowiednich umiejętności komunikacyjnych, współpracy w zespole i budowania trwałych relacji — niezależnie czy wykorzystujemy je w życiu zawodowym czy prywatnym. Siła grupy wzmacnia te procesy i prowadzi do ponadprzeciętnych wyników.

Badanie potrzeb szkoleniowych
Zakres tematyczny dostosowany do poziomu wiedzy w grupie
Szkolenia oparte o realizacje Twoich celów
Adaptacja wiedzy w ramach realizowanych zadań
Możliwość indywidualnych konsultacji

Zakres prowadzonych przeze mnie szkoleń można podzielić na szkolenia i warsztaty indywidualne (dla osób lub małych grup nieformalnych np. w ramach wyjazdów rozwojowych), a także na szkolenia i warsztaty dla biznesu.

Przykładowa tematyka szkoleń rozwojowych:

 • Zdrowe poczucie własnej wartości,
 • Inteligencja emocjonalna,
 • Zdrowe relacje,
 • Akceptacja siebie,
 • Zwiększanie produktywności i efektywności,
 • Wyznaczanie granic, 
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Rozwój osobisty.

Dokładna tematyka ustalana jest indywidualnie — jest w pełni dopasowana do potrzeb uczestników szkolenia/warsztatu.

Przykładowa tematyka szkoleń biznesowych:

 • Komunikacja i feedback dla pracowników,
 • Zarządzanie talentami w zespole,
 • Inteligencja emocjonalna w biznesie,
 • Zwiększanie produktywności i efektywności zespołów,
 • Zarządzanie czasem,
 • Rozwój ścieżki zawodowej,
 • Role zespołowe ,
 • Pakiet szkoleń dla Liderów (obejmujący cały zakres wiedzy z zakresu zarządzania zespołem i niezbędnych na tym stanowisku kompetencji społecznych i osobistych).

Dokładna tematyka i zakres szkolenia ustalany jest indywidualnie. Jest on zależny od potrzeb danej firmy, a także wyjściowego poziomu wiedzy osób obecnych na szkoleniu. 

Przed rozpoczęciem szkoleń dla biznesu przeprowadzane jest badanie kompetencji jego uczestników w wybranym zakresie. Po zakończeniu szkolenia następuje pomiar kompetencji wyjściowych — czyli, nabytych podczas szkolenia. Grupa szkoleniowa i osoby z kadry zarządzającej dostają także rekomendacje dotyczące wdrażania nowej wiedzy w miejsce pracy.

Możliwa jest również ewaluacja poziomu wiedzy pracowników w dłuższym okresie czasu, a także wprowadzenie konsultacji indywidualnych mających zapewnić pełne wykorzystanie wiedzy szkoleniowej w sytuacjach praktycznych występujących w danym przedsiębiorstwie. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących współpracy szkoleniowej proszę o wysłanie wiadomości na adres kontakt@oliwiaklonowska.pl.

Skontaktuj się

image

 

  image (1)
  Koszyk
  Shop cart Twój koszyk jest pusty