Trening komunikacji NVC | Oliwia Kłonowska

Trening komunikacji NVC

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, lepsze rozumienie swoich zachowań i zachowań innych osób na bazie konceprcji Marshalla Rosenberga - Komunikacji bez przemocy (non-violent communication)

Zapisz się na sesje treningu komunikacji NVC

Budowanie komunikatów
Empatia dla siebie
Empatia dla innych
Dążenie do porozumienia

Czym jest komunikacja NVC?

Nonviolent Communication, czyli Komunikacja bez Przemocy, to metoda komunikacji opracowana przez psychologa Marshalla Rosenberga. Jej głównym celem jest stworzenie dialogu opartego na empatii i zrozumieniu, co pozwala na budowanie głębszych relacji i skuteczniejsze rozwiązywanie konfliktów. NVC opiera się na jasnym wyrażaniu tego, co obserwujemy, co czujemy, czego potrzebujemy i czego pragniemy od innych, unikając jednocześnie osądzania, krytykowania czy diagnozowania. Taka postawa pozwala na budowanie zrozumienia między stronami konfliktu i sprzyja budowaniu rozwiązań. Dzięki temu podejściu lepiej rozumiemy też wybory i działania innych osób oraz swoje własne. Metoda ta świetnie sprawdza się w wielu aspektach życia – w relacjach prywatnych, w pracy, rozwiązywaniu sporów sądowych, przy negocjacjach i mediacjach. Jest też świetną metodą rozwojową.

Nazwę Komunikacja bez przemocy będziemy stosować zmanienie z Komunikacją NVC lub Komunikacją Empatyczną.

Kluczowe Elementy Metody NVC

Komunikacja bez Przemocy opiera się na kilku istotnych założeniach. Uczymy się empatii dla siebie i empatii dla innych. Zdobywamy umiejętności w zakresie odczytywania swoich własnych potrzeby emocji, dzięki czemu łatwiej jest nam dostrzegać potrzeby i emocje innych osób. Ta wiedza przekłada się na komunikaty, jakie budujemy w ramach NVC. Składają się one z: obserwacji, nazwania uczuć, potrzeb oraz z sformułowania prośby do naszego rozmówcy. Rozpoczynając od obserwacji mówiącej o faktach, NVC zachęca do wyrażania uczuć i potrzeb w sposób, który nie prowadzi do konfliktu — nie jest oceniający. W trakcie rozmowy dążymy do usłyszenia i uznania potrzeb każdej ze stron. Dzięki temu możemy przejść do formułowania próśb — a więc tego, co chcielibyśmy uzyskać po rozmowie. W ramach tego komunikatu staramy się unikać żądań. Mamy świadomość tego, że nasza prośba może nie zostać spełniona. Sposób prowadzenia całej rozmowy w nurcie NVC prowadzi do budowania porozumienia satysfakcjonującego dla obu stron.

NVC wyróżnia podjęcia takie jak Język Żyrafy i Język Szakala. W ten symboliczny sposób Komunikacja bez przemocy opisuje empatyczne słuchanie i komunikowanie się (Żyrafa) oraz agresywne komunikowanie się, blokowanie porozumienia (Szakal). Cała filozofia NVC opisywana jest wokół tych dwóch metaforycznych zwierząt, dzięki czemu znaczenie łatwiej jest nam zauważać Język Żyrafy i Język Szakala w codziennym życiu. 

Nie bez powodu NVC można nazwać filozofią, ponieważ nie jest to tylko zbiór zasad dobrej i empatycznej komunikacji. Jest to tak naprawdę podejście do człowieka, do respektowania potrzeb każdej ze stron. Istotną rolę w tej filozofii odgrywa nasze nastawienie i intencja z jaką wchodzimy w interakcje – by prawdziwie komunikować w sposób zgodny z komunikacją bez przemocy należy zmienić perspektywę patrzenia na konflikty. Nabywanie tej umiejętności jest nieodzowną częścią treningu komunikacji NVC. 

Jak NVC Może Zmienić Sposób Komunikacji

NVC przekształca sposób, w jaki wyrażamy siebie i słuchamy innych. Zmienia on perspektywę patrzenia na konflikt — dzięki przyjętym założeniom stajemy się niejako zewnętrznym obserwatorem konfliktów. Znacznie łatwiej nam zachować dystans emocjonalny nawet w trudnych sytuacjach. Zamiast automatycznych reakcji i wzorców, które często prowadzą do nieporozumień i konfliktów, NVC uczy świadomego komunikowania się:

  • W życiu osobistym: Komunikacja bez przemocy może pomóc w budowaniu silniejszych i bardziej satysfakcjonujących relacji, poprzez zwiększenie empatii i zrozumienia dla uczuć i potrzeb partnera, rodziny czy przyjaciół.
  • W miejscu pracy: Stosowanie NVC w środowisku zawodowym może prowadzić do bardziej efektywnej i wspierającej komunikacji, co przekłada się na lepszą współpracę i atmosferę w zespole. Jest też świetnym sposobem na zawodowe mediacje i rozwiązywanie konfliktów. Rekomenduje się szkolenia i treningi komunikacji NVC w szczególności dla Liderów i kadry zarządzającej. Umiejętności te można wykorzystywać w rozmowach z pracownikami, w przekazywaniu feedbacków, budowaniu relacji motywowaniu zespołów.
  • W edukacji: NVC jest również skutecznym narzędziem w edukacji, które warto wprowadzać już od najmłodszych lat w szkołach i na zajęciach pozaszkolnych. Pomaga budować zdrową relację z samym sobą, pomaga w sposób empatyczny wyrażać siebie i słuchać innych. Ma ogormne przełożenie na dobrostan dzieci, a także dorosłych. 

Stosowanie NVC to nie tylko technika komunikacyjna, ale również sposób na życie, który promuje zrozumienie, szacunek i współczucie. Poznając i praktykując NVC, można znacząco poprawić jakość osobistych i zawodowych relacji, a także przyczynić się do tworzenia bardziej pokojowego świata. Mimo, że brzmi to zaskakująco, sam autor tej metody wielokrotnie wykorzystywał ją do mediacji w konfliktach zbrojnych czy nieporozumieniach gangów, co wskazuje na wszechstronne wykorzystanie tej metody, a także na jej ogromną skuteczność. 

Etapy treningu NVC 

Trening komunikacji NVC składa się z kilku wzajemnie powiązanych elementów: 

Etap 1

Zdobycie podstawowej wiedzy na temat założeń NVC – budowanie odmiennej perspektywy patrzenia na konflikt, zaznajomienie się z terminologią i podstawowymi schematami.

Etap 2

Budowanie samowiedzy. Odpowiednia i empatyczna komunikacja zakłada, że jesteśmy świadomi swoich własnych potrzeb i emocji, potrafimy je zauważać i wyrażać w sposób nieoskarżający innych. Etap ten nie zawsze jest prosty. Uczymy się dawać empatie sobie, nazywać nasze stany emocjonalne, określać aktualne potrzeby, a także uczymy się jak formułować konkretne prośby — to, co chcemy uzyskać. 

Etap 3

Budowanie komunikatów NVC. Uczymy się formułować pełne komunikaty NVC, oparte na faktach, a nie naszych opiniach. Łączymy dotychczasową wiedzę i umiejętności, by móc wykorzystywać je w praktyce.

Etap 4 

Zrozumienie i empatia dla innych. Brakującym elementem układanki jest umiejętność odczytywania emocji i potrzeb drugiej strony. Kiedy daliśmy już empatię sobie, możemy skupić się na naszym rozmówcy. Jest to szczególnie ważna umiejętność w sytuacji, gdy nasz rozmówca nie posługuje się językiem empatycznym. Nasza postawa może dać szansę na dojście od porozumienia. 

Etap 5 

Integracja wiedzy i praktyka. Najlepsze wyniki osiągniemy dzięki ćwiczeniom praktycznym i próbach wykorzystywania języka NVC w codziennym życiu. W ramach treningów komunikacji NVC możemy w bezpiecznych warunkach podejmować próby tworzenia komunikatów empatycznych, które później wykorzystamy w planowanej rozmowie. 

 

Zarysowane powyżej etapy przedstawiają poglądowy plan pracy w ramach treningu komunikacji NVC. Dokłaadny tok treningu projektowany jest indywidualnie, na podstawie zgłaszanych przez klienta potrzeb a także na podstawie jego poziomu wiedzy własnej. Sama praca teoretyczne to zdecydowanie za malo. W ramach takiego treningu pracujemy na konkretnych sytuacjch i komunikatach, które mają przybliżyć sposób wykorzystania NVC w prywatnym życiu. Uzyskanie tej wiedzy i podstawowych umiejętności jest początkiem drogi zgodnej z filozofią NVC. Rozwijamy ją poprzez ciągłe doświadczanie sytuacji trudnych i konfliktowych, powoli, małymi krokami dochodząc do perfekcji. Zdecydowanie, samo zaznajomienie się z teorią NVC rzuca inne światło na jakiekolwiek konflikty i spory. Wprowadza większą dozę zrozumienia siebie, swoich reakcji i reakcji innych osób. Zachowania innych nie są już traktowane personalnie a jako wskaźnik ważnych do zaspokojenia potrzeb.

Najczęściej zadawane pytania

Jak najbardziej, jest to czas dla Ciebie więc jeśli chcesz z moim wsparciem przygotować się na trudną dla Ciebie rozmowę, przygotować argumenty, by przedstawić Twój punkt widzenia — na sesji będzie do tego świetna okazja. 

W ramach spotkań możemy przygotować na rozmowę o podwyżkę, zwolnienie pracownika, rozstanie, zmianę ustaleń w relacji i wiele innych.

Są pewne określone ramy/obszary tematyczne zaplanowanie przeze mnie, by zapewnić umiejętności do samodzielnej pracy po zakończeniu sesji. Nie jest to jednak schemat taki sam dla każdej osoby — wszystko zależy od Twoich potrzeb i aktualnego poziomu wiedzy/umiejętności.

Nie ma takiej potrzeby, wszystkie istotne informacje zostaną przekazane na początku pierwszej sesji. Na bieżąco będziesz dostawać ode mnie materiały lub ćwiczenia, na których będziemy pracować w trakcie sesji lub które będziesz realizować między sesjami, ale otrzymasz ode mnie zawsze wsparcie w tym zakresie. Do pierwszej sesji nie musisz się przygotowywać. Jeśli jednak pojawią się jakieś wątpliwości, zachęcam do kontaktu przez formularz kontaktowy na stronie lub mailowo.

Koszyk
Shop cart Twój koszyk jest pusty